Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ŻŁOBKU GMINNYM W ŻNINIE

6.30 -7.50 – początek dnia przychodzenie dziecizabawy swobodne w kącikach zainteresowańzajęcia indywidualne i w małych grupach,

7.50 – 8.10 – ćwiczenia poranne, zajęcia profilaktyczne, stymulujące, zajęcia indywidualne i w małych grupach, zabawy integracyjne, gry dydaktyczne,

8.15 – 8.45 – śniadanie,

8.45 – 9.00 – czynności higieniczne, przygotowanie do zajęć,

9.30 – 10.00 – zajęcia edukacyjne,

10.00 – 10.10 – drugie śniadanie,

10.10- 10.30 zabawy dowolne, przygotowanie do spaceru,

10.30 – 11.15 – spacer, zabawy ruchowe,

11.30 – 12.00 – obiad,

12.15 – 14.15 – odpoczynek, relaksacja,

14.30 – 14.45 – podwieczorek,

15.00 – 16.00 – zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, zabawy swobodne, zajęcia stymulujące, profilaktyczne, zajęcia indywidualne i w małych grupach,

16.00 – 16.30 – rozchodzenie się dzieci do domów, indywidualne zajęcia.

Czas odpoczynku dzieci uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i etapu rozwoju.