Program Żłobek czyta

Głównym zamierzeniem programu jest wprowadzenie dzieci w świat książki. Czytelnictwo to ważna sfera w życiu człowieka na każdym etapie jego rozwoju. Rozwija wrażliwość estetyczną, kształtuje wyobraźnię i postawę twórczą. Rozwija życie emocjonalne, wpływa na rozwój intelektualny. Ma bardzo duże znaczenie w dziedzinie wychowania społecznego. Dlatego powinniśmy dążyć do jak najwcześniejszego zainteresowania książką, gdyż  codzienne głośne czytanie przez dorosłego jest niezwykle skutecznym sposobem zbudowania bogatego zasobu słów, nauczenia – bez żadnych formalnych lekcji i ćwiczeń – poprawnej gramatyki.  Książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii. Wyrabia w nas umiejętność wczucia się w sytuację bohatera. To wszystko będzie możliwe wtedy, gdy dziecku już od najmłodszych lat będzie towarzyszyć książka, gdy będzie obserwowało czytające osoby w swoim otoczeniu, gdy zawsze będzie mogło sięgnąć po książkę w domu lub w żłobku, gdy za jej pośrednictwem wesołe przygody bohaterów wywołają uśmiech na twarzy, a smutne lub straszne dostarczą niezapomnianych przeżyć. Równie ważne jest umiejętne dobranie literatury do wieku i poziomu emocjonalnego dziecka. W doborze literatury kierujemy się poziomem rozwoju, tematyką oraz upodobaniami dzieci.

 

 1. Cele:
  1. Ogólny:
   1. Wyrabianie w dziecku postawy czytelniczej.
   2. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju
  2. Szczegółowe:
   1. Wdrażanie do uważnego słuchania słów, zdań, tekstów.
   2. Wdrażanie do uważnego obserwowania ilustracji.
   3. Wyrabianie nawyku czytania oraz zamiłowania do książek.
   4. Wyrabianie nawyku dbania o książki i szanowania ich.
   5. Zapoznanie z różnorodną literaturą dziecięcą.
   6. Kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego.
   7. Wzbogacanie zasobu słów dzieci.
   8. Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
   9. Budowanie więzi między opiekunem i dzieckiem.
   10. Zaznajomienie dzieci z utworami Wandy Chotomskiej, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima itd.
   11.  Zachęcenie opiekunów do głośnego i systematycznego czytania dzieciom.
   12. Przekazywania za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
   13. Uczenie społecznie akceptowanych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów.
   14. Przygotowanie dzieci do samodzielnego wyboru książek.
 2. Metody:
  1. oglądowa,
  2. słowna,
  3. czynna.
 3. Formy:
  1. grupowa,
  2. zbiorowa,
  3. indywidualna.
 4. Zasady:
  Program ma na celu głośne i systematyczne czytanie dzieciom literatury do 10 minut codziennie. Literatura dostosowana jest do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci.
 5. Treści:
  W programie wykorzystamy bajki które będą dostosowane do potrzeb dzieci w wieku od 7 miesiąca do 3 lat. Będą to książki o prostej treści posiadające morał oraz bogato oprawione graficznie aby wzbudzić zainteresowanie dzieci.

  • Julian Tuwim – Wiersze dla dzieci,
  • Jan Brzechwa – Wiersze i bajki,
  • Anita Głowińska – Kicia Kocia,
  • Eliza Piotrowska – Tupcio Chrupcio,
  • Wojciech Widłak – Pan Kuleczka,
  • Wanda Chotomska – Wiersze i bajki,
  • Kasdepke Grzegorz – wybrane pozycje,
  • Urszula Kozłowska – wybrane pozycje,
  • Mały Chłopiec – wybrane pozycje
  • oraz inne pozycje czytelnicze skierowane dla dzieci do lat 3.
 6. Ewaluacja:
  1. Dziecko ocenia czy książka, której wysłuchał zainteresowała go czy nie. Ma do dyspozycji serduszko czarne i czerwone, co odpowiednio oznacza: nie podoba się, podoba się. Właściwe serduszko wręcza opiekunowi.
  2. Prace plastyczne dzieci.
  3. Zabawy sytuacyjne.